Meme ultrasonografi nedir?

Ultrasonografi, ses dalgalarının dokulara gönderilmesi sonrasında yansıyan dalgaların kullanılarak görüntü elde edilmesini sağlayan bir yöntemdir. Ultrason görüntüleme, yarasalar, gemi ve balıkçılar tarafından kullanılan sonarın içerdiği ilkelere dayanır. Bir ses dalgası bir nesneye çarparak geri döner veya yankılanır. Bu eko dalgaları ölçülerek, nesnenin ne kadar uzakta olduğunu (nesnenin katı olup olmadığı veya sıvı ile dolu olup olmadığı), nesnenin boyutu, şekli ve sınırlarının belirlenmesi mümkündür. Vücudun çeşitli organlarında pratik, yaygın, başarılı ve oldukça güvenilir olarak kullanılmaktadır. Meme de bu organların başında gelir. Çoğunlukla, diğer mamografi ve meme MR tetkiklerinin tamamlayıcısı olarak kullanılsa da, genç hastalarda öncelikli inceleme yöntemidir.www.memeradolojisi.com

Lezyonların şekilsel özellikleri yanında iç yapılarına ait önemli bilgiler de elde edilebiliyor. Özellikle kistik lezyonların ayırıcı tanısı yapılarak gereksiz biyopsiler engellenebilmektedir. Bir ultrasonografi tekniği olan renkli Doppler ile damarların görüntülemesi sağlanarak kötü huylu kitlelerin tanınmasına yardımcı olabiliyor. Yeni nesil cihazlarda ise elastografi tekniğiyle dokunun sertliğini tayin edilerek sertlik artışıne neden olan meme kanserinin tanınması kolaylaşabiliyor.www.memeradolojisi.com

Sonografik malignite karakterleri için örnekler; (a) düzensiz, açılanma gösteren sınır, (b) uzun aksın cilde dik uzanımı, (c) düzensiz lobule kontur ve heterojen iç strüktür, (d) düzensiz sınır ve eşlik eden hiperekojen halo.

Meme ultrasonografi, meme dokularının yoğunluğu nedeniyle yorumlanmasının zorlaştığı 35 yaşın altındaki kadınlarda kitleleri değerlendirildiği ilk basamak çalışmadır. İnceleme, hasta sırtüstü yatar pozisyonda iken yapılıyor. Meme cildine sürülen ses dalgasını ileten jel sonrasında meme üzerinde hareket ettirilen prob sayesinde görüntü oluşturuluyor ve bu görüntüler çekim sırasında incelenebiliyor. Ayrıca saptanan şüpheli bulgular sitenilen açılarda değerlendirilerek kaydedilebiliyor.www.memeradolojisi.com

Ses dalgası kaynağı prob muayene alanına hafifçe bastırıldığı için genellikle basınçtan rahatsızlık duyulmaz. Bununla birlikte, hassasiyet hisseden bir alanda tarama yapılırsa, hafif ağrı hissedebilirsiniz.

Ultrasonografi her yaştaki kadınlarda meme dokusunun ve olası lezyonların değerlendirilmesi için kullanılabilir. Erkeklerde de memede büyüme, kitle ve ağrı şikayetleri gelişirse inceleme için idealdir.

Ultrasonografi sırasında radyasyon maruziyetinin olmaması nedeniyle, hamile kadınlarda meme anormalliklerini incelemek için idealdir. Göğüs implantlarının kaçak veya rüptür açısından değerlendirilmesi, ultrasonun bir başka kullanımıdır. Enfeksiyonu veya apselerin oluşabileceği meme iltihabı, ultrason ile teşhis edilebilir ve takip edilebilir.

Meme dokusu yoğun olan kadınlarda meme ultrasonografi ile değerlendirilmesi önerilebilir. Bu sayede mamografide yoğun meme parenkimi altında gizlenmiş şüpheli/belirgin kanser odakları saptanabilir.

Tarama için ultrason kullanıldığında, mamografide görünmeyen anormallikler saptanabilir ve bazılarına biyopsi yapılmasını gerektirebilir. En kapsamlı araştırmalarda, mamografiye eklenen sonografik incelemede kanser saptama duyarlılığı belirgin olarak artmış ve daha erken evredeki kanserler saptanmıştır. Göğüs ultrason taramasında bulunan anormalliklerden çoğu kanser değildir (yanlış pozitif), çoğu lezyon takip edilirken bazılarına biyopsi gerekebilir. Ultrasonografi sırasında saptanan lezyonların biyopsisi ultrasonografi eşliğinde radyolog hekim tarafından yapılır.www.memeradolojisi.com

Amerika’da ultrasonographer denilen radyoloji teknikerleri çekimi yapıyor ve radyoloji hekimi raporluyor. Avrupa ve Türkiyede ise radyoloji doktorları çekimi yapıp raporluyor. Doktorların çekimi yapması nedeni ile başarı oranları daha yüksek. Ayrıca radyolojinin en zor alanlarından biri olan meme sonografisini başarı ile uygulayabilmek için yeterli kişisel deneyim gerekli olup işlem için uzun zaman ayrılması da şart.www.memeradolojisi.com

Meme görüntülemede özelleşmiş radyolog ve cihazların bulunduğu merkezlerde tetkiki yaptırmak tercih sebebi olmalıdır.

Hayır. Her ne kadar yumuşak doku çözünürlüğü yüksek olsa da, mikrokalsifikasyon ile bulgu veren in-sitü kanserler ve bazı kötü huylu kanserlerin teşhisi oldukça zordur.

35 yaş üstü şikayeti olan hastalarda da tek başına meme ultrasonografi ile inceleme yerine mamografi tetkikinin araştırmaya eklenmesi önerilir.

40 yaş üstü kadınlarda mutlaka mamografi ile desteklenmesi gerekir.www.memeradolojisi.com

Ana meme ultrasonu endikasyonları;

  • Palpe edilebilir anormallik
  • Mamografide fokal anormallik
  • Meme ağrısı
  • Meme başı akıntısı
  • Biyopsi yapılmayan lezyonların takibi (çoğunlukla BIRADS-3 lezyonları)
  • Şüpheli veya malign nodüllü hastalarda lezyon boyutunun belirlenmesi
  • Şüpheli veya malign lezyonlu hastalarda bölgesel lenf nodlarının değerlendirilmesi
  • Girişimsel prosedürleri yönlendirmek

Standart ultrasonografi en az 15 dakika sürmelidir. Bulguların varlığında daha uzun süren ekstra görüntüleme yapılır. Çünkü kısa süreli ultrasonografik bakıda lezyonların saptanamaması olasıdır. Özellikle yoğun meme dokusu olan genç kadınlarda süre daha da uzayabilir. Ortalama 20-30dk arasında her iki meme ultrasonografisi tamamlanır.

Her geçen gün daha fazla otör, yoğun (>% 75) meme dokusuna sahip hastalarda ultrason taramasının faydalı olduğuna inanıyor. Bu hasta grubunda kanser tespit etmede ultrason verimi, mamografinin olduğu gibi ek bir 3-4 / 1000 kanser aralığı içinde yüksek bulunmuştur (Berg, ECR, 2013). Meme kanseri taraması bağlamında, yetenekli ellerde ultrason mamografide görünmeyebilecek küçük kanser alanlarını saptayabilir. Meme MRG'sinden sonraki "ikinci bakış" ultrasonografi, vakaların yaklaşık %56'sında pozitif bir bulgu ortaya çıkaracaktır.www.memeradolojisi.com

İkincil bakı ultrason anormal mamografi veya MR bulguları nedeniyle göğsün belirli bir bölümünün değerlendirilmesidir. Bütün bir meme ultrasonu memenin tamamına bakar ve meme kanseri aramaya yönelik mamografi için ek bir tarama testi olarak uygulanbabilir.

Meme görüntüleme uzmanları, meme kanseri için yüksek bir risk taşıyorsa ve herhangi bir nedenle göğüs MR'ye uygulanamıyorsa, her iki memenin ultrasonografi taramasını rutin olarak tavsiye etmektedir. Aynı cihaz kullanılır ancak ikincil bakı ultrasonografide öncelikle eldeki meme MR ve mamografi görüntüleri dikkatle değerlendirilmelidir.

Meme biyopsilerinde ultrasonografi en yardımcı araçlardan biridir. Bir kistin veya tümörün tam yerini teyit etmek ve en doğru iğne yerleşimini belirlemek için meme biyopsisi prosedürleri sırasında ultrasonlar kullanıır. Ultrason gerçek zamanlı görüntüler sağladığı için, biyopsi prosedürlerini yönlendirmek için sıklıkla kullanılır. Genellikle, meme biyopsisi yapılmadan önce prosedürü planlamaya yardımcı olması için kısa da olsa bir ultrasonografik değerlendirme da yapılmalıdır.www.memeradolojisi.com

No Comments Yet.

Leave a comment

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: